Информационното общество днес - характеристики, сигурност и инвестиции.


Николова, Марияна (2000) Информационното общество днес - характеристики, сигурност и инвестиции. Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000 г. (кн.5, 80-88), ISBN 954-524-244-2


 While the citizen society lay the foundations of the democratic and opened society, the information society gives the legal, organizational, scientific and technical foundation for development of the citizen society. Factors, determining the current, phase characteristic of the information society, information safety aspects as well as the questions, related to the information industry innovations are examined by this report.
  Доклад
 information society, information industry


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  28114
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/