Как да следвам в Англия. Габрово: Алма матер интернационал (1999). ISBN 954-9577-11-2 COBISS.BG-ID 1034562532


Савова, Жулиета (1999) Как да следвам в Англия. Габрово: Алма матер интернационал (1999). ISBN 954-9577-11-2 COBISS.BG-ID 1034562532 Алма матер интернационал


 
  Монография
 
 
  28075
 Жулиета Савова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/