ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИЯ СОНЕТЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА


Гълъбова-Маринова, Мила (2000) ТРАНСФОРМАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИЯ СОНЕТЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ВЕКА Портал LITERNET, 23. 03. 2000 https://liternet.bg/publish/mgylybova/sonet.htm


 движението на сонета към все по-категорична трансформация според принципите на Модерното творческо съзнание и светоусещане поставя сонетния жанр пред алтернативата да оцелява променен, да извлича неподозирани възможности от своята кодифицирана схема, да обогатява непрестанно специфичния си облик.
  Част от книга / Глава от книга
 български сонет
 
  28068
 Мила Гълъбова-Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/