Учителят на настоящето и бъдещето (премахване на бариерите във възприемането му). В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научнотеоретично списание, V. 1 (1997), с.16-21. ISSN 1310-0270. COBISS.BG-ID 1135435236


Савова, Жулиета (1997) Учителят на настоящето и бъдещето (премахване на бариерите във възприемането му). В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научнотеоретично списание, V. 1 (1997), с.16-21. ISSN 1310-0270. COBISS.BG-ID 1135435236


 
  Статия
 
 Издадено
  28063
 Жулиета Савова

1. Петкова, Илияна. Подготовка и квалификация на българския учител, София: УИ :"Св. Климент Охридски", 2012, 15-16.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/