Организационно поведение. Организационно равнище на анализ.


Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Организационно равнище на анализ. В. Търново: Абагар, 80 с. ISBN 954-427-429-4, COBISS.BG-ID 1036365028.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  28059
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/