Организационно поведение


Пенчева, Ивалинка (2004) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2004, 198 с. ISBN 954-427-543-6, COBISS.BG-ID 1041801444.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  28044
 Ивалинка Пенчева

1. Йорданова, Д. Възможности за ефективно управление на организационни кризи, В. Търново: ИВИС, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3, COBISS.BG-ID 1290278116 (Цитат на с. 97).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/