Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион).


Георгиева, Гергана (2019) Кризи и възможности: демографските промени през XIX век и отражението им върху стопанското развитие на българските земи (по примера на Тревненския регион). Известия на Център за стопанско-исторически изследвания, Т. 4. Кризи и стопанско развитие през вековете. Ред. колегия Иван Русев и др. Варна: „Науки и икономика“, 2019, с. 300-310. ISSN 2534-9244 [Инд./Реф. в: ERIH Plus, RePec, CEEOL, Google Scholar]; COBISS.BG-ID 1278417892


 
  Статия
 
 Издадено
  28043
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/