Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи.


Георгиева, Гергана (2019) Стопанският облик на Трявна в средата на XIX век според нови османски документи. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, 2019, т. 5, с. 111-130. ISSN 1313-6356; COBISS.BG-ID 1291621092


 
  Студия
 
 Издадено
  28041
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/