Трявна в средата на XIX век.


Георгиева, Гергана (2018) Трявна в средата на XIX век. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 1. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев. Ред. колегия Николай Кънев и др. Година I (XXXIII). Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 640-660. ISSN 2603-3534; COBISS.BG-ID 1285467876


 
  Студия
 
 Издадено
  28037
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/