Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите.


Георгиева, Гергана (2018) Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите. В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Ред. колегия Пламен Митев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 55-84. ISBN 978-954-07-3647-1; COBISS.BG-ID 1287205604


 
  Студия
 
 Издадено
  28036
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/