UNIX. Начален практикум. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-245-0


Тодорова, Емилия (2000) UNIX. Начален практикум. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN - 954-524-245-0 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 
  28028
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/