Мрежови операционни системи: WINDOWS NT. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN 954-524-250-7


Тодорова, Емилия (2000) Мрежови операционни системи: WINDOWS NT. Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново, 2000. ISBN 954-524-250-7 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  28026
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/