Програмиране с PASCAL - интегрирана работна среда BP 7.0, модулно програмиране, графика. РИК "БИ" ООД. Велико Търново, 1998


Тодорова, Емилия (1998) Програмиране с PASCAL - интегрирана работна среда BP 7.0, модулно програмиране, графика. РИК "БИ" ООД. Велико Търново, 1998 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 програмиране, програмна среда , паскал


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  28025
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/