Добричката епопея и нейният отзвук във Виена (септември – октомври 1916 г.) // Добруджа в края на Първата световна война : [Сборник с доклади от] национална научна конференция, 13-14 ноември 2018, Добрич. - Добрич : Регион. ист. музей, 2019, с. 47-58


Лечев, Велико (2019) Добричката епопея и нейният отзвук във Виена (септември – октомври 1916 г.) // Добруджа в края на Първата световна война : [Сборник с доклади от] национална научна конференция, 13-14 ноември 2018, Добрич. - Добрич : Регион. ист. музей, 2019, с. 47-58 ISBN - 978-619-90566-2-2, COBISS.BG-ID - 1290430436


 
  Статия
 Добруджа, Първа световна война, Австро-Унгария


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  27908
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/