Стефанов. С., А. Русева Планинското бягане като социален феномен.


Стефанов, Светослав (2019) Стефанов. С., А. Русева Планинското бягане като социален феномен. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ 15 – 16 ноември 2019 г. Велико Търново, с.514-518 ISSN:2534-9317; COBISS.BG-ID 1281978852


 Планинското бягане набира популярност през последните години. Целта на настоящия доклад е, да се разкрият ползите от планинското бягане в съвременния свят на технологии и заседнал начин на живот. Връзката на този спорт с подобряване качеството на живот, осъзнаване на проблема за заседналостта и увеличаване на честотата на съвременните болести, го превръщат в изключително популярен сред осъзнатото общество на 21 век.
  Доклад
 планинско бягане
 Издадено
  27899
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/