Стефанов, С. Проследяване развитието на базисните двигателни умения при 9-10 годишни ученици чрез прилагане на методика за начално обучение по миниволейбол.


Стефанов, Светослав (2013) Стефанов, С. Проследяване развитието на базисните двигателни умения при 9-10 годишни ученици чрез прилагане на методика за начално обучение по миниволейбол. Сборник трудове от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий" 1963-2013, 10.5.2013 г. Велико Търново, с. 527-532. ISBN - 978-619-208-043-3 COBISS.BG-ID - 1279499492


 
  Доклад
 мниволейбол, технически умнения, базови двигателни умения
 Издадено
  27898
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/