Томова, С., С. Стефанов, Волейболната игра като комуникационен процес.


Стефанов, Светослав (2001) Томова, С., С. Стефанов, Волейболната игра като комуникационен процес. Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Иновации във физическото възпитание и спорта в началото на 21 век", редактор/ Златко Златков, Варна, 21-23.09.2001 г. с. 315-319


 Комуникацията във волейболната игра се извършва за части от секундата. Отборът има бързи решения и за това са необходими адекватни тренировъчни средства.
  Доклад
 Комуникацията във волейболната игра
 Издадено
  27896
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/