Трудности при усвояването на немски и нидерландски фразеологизми от български студенти


Ковачева, Гергана (2006) Трудности при усвояването на немски и нидерландски фразеологизми от български студенти Сборник доклади от Международна научна конференция "Езиковата политика на ЕС и европейското университетско пространство"


 Разглеждане проблемите, които срещат българските студенти, изучаващи немски като първи и нидерландски като втори чужд език, и интерферентните грешки, които допускат при използването и превода на фразеологизми.
  
 фразеологизми
 
  2789
 Гергана Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/