Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси в Русия и България


Дерменджиев, Атанас (2016) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси в Русия и България Велико Търново, ВТУ "СВ. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2016, 160 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  27878
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/