"Социалният риск диабет", 2019, ВТ, A and B, ISBN 978 619 721 58 3 COBISS.BG-ID - 1292733924


Стоянова, Стела (2019) "Социалният риск диабет", 2019, ВТ, A and B, ISBN 978 619 721 58 3 COBISS.BG-ID - 1292733924 Велико Търново, "Ай анд Би", 2019 ISBN - 978-619-7281-58-3 COBISS.BG-ID - 1292733924


 Диабетът от гледна точка на социалните му последствия; за избора на входа или изхода на заболяването да се инвестира и рисковете, пред които е поставено съвременното общество.
  Монография
 социално-значими заболявания
 Издадено
  27876
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/