Византинистиката на страниците на списание Епохи.


Димитров, Димитър (2019) Византинистиката на страниците на списание Епохи. Епохи, том 27, кн. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, с. 183-186, . ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1120927204


 
  Статия
 византинистика
 Издадено
  27872
 Димитър Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/