Творчество и канон //


Енчев, Тодор (2006) Творчество и канон // Любен Прашков, реставратор и изкуствовед: Сборник материали от конференция във ВТУ, 2001. – София, 2006, с. 378-381. ISBN: 978-954-52-4514-5.


 В статията са посочени основни проблеми, които стоят пред съвременните иконографи и християнското изкуство в България.
  Статия
 творчество, канон, иконография


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2787
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/