„Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс.


Дерменджиева, Стела (2019) „Глобализация и регионализация” – процесът като университетски курс. В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Година II (XXXIV), с. 765 – 775, 2018. ISSN 2603-3534.


 
  Статия
 
 Издадено
  27863
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/