За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура //


Енчев, Тодор (2005) За връзката между късноантичните синагоги и раннохристиянската храмова архитектура // Международна научна Конференция, посветена на 70-год. на проф. протопр. д-р. Николай Шиваров, 23-24.11.2001 / Димитър Попмаринов. – Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, ISBN 954-524-491-7


 Обръща се внимание на архитектурната близост между късноантичните юдейски синагоги и раннохристиянските храмове, резултат от литургичните връзки на християнството с юдаизма.
  Статия
 синагоги


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2785
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/