За етимологията на топонима Колена //


Енчев, Тодор (2006) За етимологията на топонима Колена // Епохи,: Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева, ІІ част. - Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 3-4, Година ХІІ, 2004, с. 185-191. ISSN: 1310-2141


 Разгледана е неизвестната досега етимология на името, показан е латинският й произход от времето на късната античност и промените настъпили през вековете.
  Статия
 етимология, топоним, Колена, Колина, Collina.
 Издадено
  2784
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/