УПРАВЛЕНСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ (СУ) – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ ISBN 978-619-232-256-4


Колева, Лидия (2019) УПРАВЛЕНСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ (СУ) – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ ISBN 978-619-232-256-4 30 години: Преход, поуки и переспективи , Сборник научни доклади,UNWE Sofia, 2019


 
  Доклад
 
 Издадено
  27825
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/