За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум //


Енчев, Тодор (2005) За няколко средновековни изображения на раннохристиянския деамбулаториум // Културните текстове на миналото: Носители, символи и идеи: В чест на проф. д.и.н. К. Попконстантинов: Книга ІV Текстовете в архитектура и образи / Васил Гюзелев и др.- София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2005, с. 23-27. ISBN: 954-07-2147-4


 Разгледани са няколко средновековни икони, на които има изобразен раннохристиянски деамбулаториум в основата на синтрона.
  Статия
 деамбулаториум


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Humanities Theory of Arts

 Издадено
  2782
 Тодор Енчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/