Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички


Алексиева, Милена (2019) Петкова, М., М. Алексиева. Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2, стр. 286-292, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) COBISS.BG-ID - 1121205220


 Преди Европейското първенство националният отбор по баскетбол на колички на България провежда три приятелски срещи в гр. Габрово в зала „Орловец“ срещу отборите на Босна и Херцеговина и Румъния. Целта на изследването е да се анализира игровата ефективност на състезателите от отбора по баскетбол на колички на България.Събрана е информация за игровите действия на девет състезатели по 14 игрови показателя по време на двете приятелски срещи с отбора на Босна и Херцеговина. Направените анализи показват, че средните стойности на осем от изследваните показатели, са по-добри при първата контролна среща на националния ни отбор срещу тима на Босна и Херциговина, а във втория мач се проявяват останалите шест от показателите.
  Статия
 баскетбол на колички, игрова ефективност, баскетбол, показатели


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  27814
 Милена Алексиева

1. на с. 87 в Алексиева, М. Проследяване динамиката на специфичната баскетболна подготвеност при младежи с интелектуални затруднения. сп. Педагогически алманах, Том 28, брой 1, с. 87 – 92

2. на стр. 238 в Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/