Петров, П. Глобализъм и съвременната кооперация.


Петров, Петър (2004) Петров, П. Глобализъм и съвременната кооперация. Международна научно-практическа конференция "Национална идентичност и евроинтеграция"- 5-6 юни 2004 г., Горекс Прес, София, 2004, с. 133-138, ISBN 954-616-139-Х.


 Разглежда се как концентрацията и мултинационализацията на икономиката водят до промени в икономическите и практическите подходи на кооперацията
  Доклад
 кооперация, концентрация, мултинационализация, икономика
 Издадено
  27764
 Петър Петров

1. Стефанов, Ц. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентноспособност в област Велико Търново, Фабер, В. Търново, 2018, с. 36, iSBN 978-619-00-0879-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/