Нови данни за финансовото състояние на Източнорумелийската милиция.


Дончев, Антон (2019) Нови данни за финансовото състояние на Източнорумелийската милиция. В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, том 4, Варна, 2019, с. 94-103. ISSN 2534-9244.


 
  Статия
 
 Издадено
  27757
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/