Велкова-Гайдаржиева, А. Яворов post mortem. // Poznańskie Studia Slawistyczne , Numer 17, 2019. Sztuka i demokracja. Poznan 2019. с. 379-389. ISSN 2084-3011


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Яворов post mortem. // Poznańskie Studia Slawistyczne , Numer 17, 2019. Sztuka i demokracja. Poznan 2019. с. 379-389. ISSN 2084-3011 Полша, Познан


 
  Рецензия
 
 Издадено
  27756
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/