М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга за учителя по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 28 с., ISBN 978-619-222-307-6


Гърмидолова, Мариана (2019) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Книга за учителя по изобразително изкуство за десети клас. София: Просвета плюс, 2018, 28 с., ISBN 978-619-222-307-6 ISBN 978-619-222-307-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  27751
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/