Mateev. Avtobiografiya, spomeni, deynost, edited by Aleka Strezova and Lyubomir Valentinov Panayotov


Палангурски, Милко (2019) Mateev. Avtobiografiya, spomeni, deynost, edited by Aleka Strezova and Lyubomir Valentinov Panayotov VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2019 / Том 3 / Брой 1,91-92.


 Рецензия на книга посветена на българския дипломат, политик и общественик П. Матеев.
  Рецензия
 политика, култура.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  27736
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/