Велкова-Гайдаржиева, А. За "Италианските приключения" на българската литература. // Електронно списание LiterNet, 20.11.2019, № 11 (240) (21.11.2019).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. За "Италианските приключения" на българската литература. // Електронно списание LiterNet, 20.11.2019, № 11 (240) (21.11.2019).


 
  Статия
 
 Издадено
  27733
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/