Читалищата в съвременното университетско преподаване (Проучване на случай – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Сп. Български фолклор, год. XLV, кн. 1, 2019, 60-67.


Карамихова, Маргарита (2019) Читалищата в съвременното университетско преподаване (Проучване на случай – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Сп. Български фолклор, год. XLV, кн. 1, 2019, 60-67.


 Статията представя преподаването на проблеми, свързани с читалищата, както и успешен проект, реализиран от студенти във ВТУ.
  Статия
 читалища, етнографски сбирки, фолклор.
 Издадено
  27729
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/