Икони и стенописи в храм "Св. Николай" във Велико Търново.


Прашкова, Миглена (2019) Икони и стенописи в храм "Св. Николай" във Велико Търново. Сборник доклади (научна конференция, 5 .12. 2019 г., гр. Велико Търново), ISBN 978-619-1682-45-4, Абагар, В. Търново, 2019, 62–78


 В текста са събрани сведения за художествените ценности на храм „Св. Николай” във Велико Търново. Представени са съществуващите, както и някои непубликувани данни и нови хипотези за атрибуцията и датирането на живописните творби от времето на Възраждането. Засега сигурни писмени свидетелства има за това, че през 1837–1839 г. икони за иконостаса в храма изпълняват Йордан Михов от Елена и Йоаникий Папавитанов от Трявна; през 1935 г. Господин Желязков, заедно със Стефан Иванов и Георги Богданов, изписва стените на наоса и олтара, а през 1947 г. Атанас Велев рисува иконите за параклиса „Св. Евтимий, патриарх Търновски”. Реализацията на проекта за консервация и реставрация на паметника ще даде възможност да се допълнят данните за един от най-представителните възрожденски ансамбли, който е свидетелство за развитието на църковните изкуства в България за почти цели две столетия.
  Статия
 храм „Св. Николай” в гр. Велико Търново, икони, стенописи, зографи, майстори
 Издадено
  27728
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/