Техническо мислене и техническо въображение


Гайдова, Радка (2004) Техническо мислене и техническо въображение сп. Предучилищно образование, 2004, COBISS.BG-ID - 1165010404


 В статията се разглеждат особеностите и закономерностите на развиване на продуктивно ниво на изразяване на детското конструиране чрез два значими психични процеси - мислене и въображение при децата от предучилищна възраст.
  Статия
 психични процеси - мислене, въображение, конструиране, деца, детска градина.
 Издадено
  27656
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/