Мъдрецът Георги Барбаров


Налбантова, Елена (2018) Мъдрецът Георги Барбаров Г. Барбаров. „Имам какво да губя – живея“. Биобиблиография. Кишинев, 2018, с. 19-22. https://issuu.com/ludmilapanzari/docs/barbarov_kniga


 Представяне на творчеството на българския бесарабски поет Г. Барбаров
  Статия
 Георги Барбаров, поетични мотиви, гробища, мълчание
 Издадено
  27633
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/