Велкова-Гайдаржиева, А. Слово, произнесено при връчването на Тринадесетата национална награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков" на лауреата Цветан Ракьовски. - В: Литературен вестник, бр. 34, 23-29. 10. 2019, с. 3,4. ISSN 1310-9561.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2019) Велкова-Гайдаржиева, А. Слово, произнесено при връчването на Тринадесетата национална награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков" на лауреата Цветан Ракьовски. - В: Литературен вестник, бр. 34, 23-29. 10. 2019, с. 3,4. ISSN 1310-9561.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27624
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/