Велкова-Гайдаржиева, А. Йовков у Петър Алипиев. - В: Добруджа №31, 2016. Регионален исторически музей - Добрич, Регионален исторически музей - Силистра. , с. 219-227. ISSN 0205-2210.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2016) Велкова-Гайдаржиева, А. Йовков у Петър Алипиев. - В: Добруджа №31, 2016. Регионален исторически музей - Добрич, Регионален исторически музей - Силистра. , с. 219-227. ISSN 0205-2210.


 
  Статия
 
 Издадено
  27623
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/