Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002).


Великова, Силвия (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България (2001-2002). Ред. Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и С. Ташевска. София: British Council Bulgaria, 2002, 136 с. ISBN 954-91239-1-X, COBISS.BG-ID 1039646180


 -
  Книга
 -


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2761
 Силвия Великова

1. Димитрова-Гюзелева, С. Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007, 213 с. ISBN 13: 978-954-535-464-9 (цитат на с. 15)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/