Учещата се общност и технологиите в основата на компетентностния ходход в предучилищното образование


Бузов, Емил (0) Учещата се общност и технологиите в основата на компетентностния ходход в предучилищното образование Четвърти международен педагогически форум, Асеновград, 2019г., Научен радектор:доц. д-р Ст. Динчийска и колектив, стр 28-35, изд. Виктори- ПР, ISBN 978-619-7014-35-8


 Настоящата статия е свързана с установяването на Учещата общност като основно ядро на компетентностния подход на предучилищната институция. Статията описва 4-те елемента, които е необходимо да има всяка една предучилищна образователна институция и как тези елементи влияят върху нейното развитие. Настоящото време за образование, включва и различни видове технологии като фактор за успешното развитие на всяко дете, което предучилищната образователна институция трябва да има предвид.
  Статия
 Учеща общност, компетентностен подход, технологии подпомагащи обучението
 Издадено
  27600
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/