Три писма на Георги Димов до Диво Минев. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 9-11. ISBN 954-524-224-8.


Михайлов, Димитър (2000) Три писма на Георги Димов до Диво Минев. - В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1995). УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 2000, с. 9-11. ISBN 954-524-224-8. У нас


 Публикувани са три писма на Георги Димов до Димо Минев.
  Доклад
 Писма, Георги Димов, Димо Минев


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  27599
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/