За членните форми в езика на писателите от Евтимиевата Търновска книжовна школа - Български език, 1992, 42, (кн. 4), с. 309-312. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1152938724


Харалампиев, Иван (1992) За членните форми в езика на писателите от Евтимиевата Търновска книжовна школа - Български език, 1992, 42, (кн. 4), с. 309-312. Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1152938724


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27594
 Иван Харалампиев

1. Карамфилова, П. Показателното местоимение като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски - Проглас, 1997, 6, (кн. 1-2), с. 19-31. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID - 1119668196 (с.21,22, 26)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/