Законът за неутрализация на аломорфите и някои промени в българските форми за сегашно време - Проглас, 1994, 3, (кн.2), с. 32-36. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1128255204


Харалампиев, Иван (1994) Законът за неутрализация на аломорфите и някои промени в българските форми за сегашно време - Проглас, 1994, 3, (кн.2), с. 32-36. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1128255204


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27593
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/