Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Абагар. В. Търново, 1993. ISBN 954-427-080-9. COBISS.BG-ID 1026136036.


Михайлов, Димитър (1993) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Абагар. В. Търново, 1993. ISBN 954-427-080-9. COBISS.BG-ID 1026136036. У нас


 Учебно помагало за учениците от XI клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Литературни анализи, XI клас


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  27588
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/