Литературни анализи в помощ на учениците от X клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-075-2. COBISS.BG-ID 1026135524.


Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от X клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-075-2. COBISS.BG-ID 1026135524. У нас


 Учебно помагало за учениците от X клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Литературни анализи, X клас


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  27587
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/