Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-036-3. COBISS.BG-ID 1024245476.


Михайлов, Димитър (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Абагар. В. Търново, 1992. ISBN 954-427-036-3. COBISS.BG-ID 1024245476. У нас


 Учебно помагало за учениците от VII клас.
  Учебник / Учебно помагало
 Литературни анализи, VII клас


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  27586
 Димитър Михайлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/