Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ


Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 38-43 (Съавтор: Юлиян Великов)


 -
  Статия
 -


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2756
 Силвия Великова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/