Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ.


Великова, Силвия (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ. – В: Преславска книжовна школа, т. 6. Ред. Т. Тотев. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, 2002, с. 38-43. ISBN: 9789544308857 < https://pksh.eu/издания/1713-2 >


 -
  Статия
 -


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2756
 Силвия Великова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/