Мъдрецът Георги Барбаров


Налбантова, Елена (0) Мъдрецът Георги Барбаров Г. Барбаров. Имам какво да губя - живея. Кишинев. 2018, с. 19-23.


 Творчески портрет на българския бесарабски поет Г. Барбаров
  Статия
 Георги Барбаров, българска бесарабска поезия
 Издадено
  27548
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/